Hu`i E - by Lydia Kekuewa & Johnny Noble

 
Hu`i e, hui koni
Hu`i koni la, hu`i koni la
Nei pu`u wai
 
 
He `iniki, he `iniki welawela la
He `iniki la, `he iniki la
A ke aloha
 
 
Eha au, me ka walania
Eha au me ka eha koni eha
Io no
 
 
Imo e, imo ko maka e
Imo ko maka, eha oila
Me ka ehakoni
 
 
Oni e, oni ko kino e
Oni ko kino ,ko nui kino la
He olu io no
 
 
Imua e, ku malie e
Ha`awi ke aloha me ka `eha koni
Pono kela (sure kela)
 
 
Ha`ina e, ana kapuana la
Ha`awi ke aloha me ka `eha koni
Sure kela
An ache, a throbbing ache
An ache throbbing there
There in the heart
 
 
It's a pang, a heated pang
A pang there
When love strikes
 
 
The pain, the anguish
The throbbing pain
So real
 
 
Wink, wink your eye
Wink your eye, hurt the one over there
With a throbbing heart
 
 
Move, move your body
Move your body, your big body
Soft and comfortable
 
 
Go ahead, be gentle
Offer love with a throbbing ache
For sure
 
 
Tell the refrain
Offer love with a throbbing ache
For sure