Lana'i - by Alice Johnson

 
Hanohano Lana'i i ke kauna'oa
Kohu kapa 'ahu'ula kau po'ohiwi
 
'Oiwi nani 'oe ku kilakila
Kehakeha i ka maka ke 'ike aku
 
'Alawa iho 'oe i kona nani
Honi aku i ke 'ala o ka palai
 
Ha'ina Lana'i ana ka puana
Kohu kapa 'ahu'ula kau po'ohiwi
 
How grand is Lana'i with the kauna'oa
Like a feathered cape on one's shoulders
 
You are perfectly lovely in majesty
Beauty so lofty for eyes to behold
 
As you glance at her beauty
The scent of ferns can be smelled
 
Tell Lana'i's story
Like a feathered cape on one's shoulders