Laupahoehoe Hula (Boy from Laupahoehoe)
words by Mary Puku'i music by Irmgard Farden Aluli
 
Eia mai au o ka boy la
A o Laupahoehoe la
Kihikihi na po'ohiwi la
Pukonakona ke kino la
 
Me 'ole ka pi'ina pali la
Ka ihona me na 'alu la
I ke kahawai aku wau la
I ka 'o'opu nawao la
 
O ka hoe wa'a ia hana la
I ke kai hanupanupa la
A'ohe a'u mea ho'opo la
I na 'ale o ke kai la
 
Ho'i mai au a ka hale la
Nunui na miki 'ai la
Ku 'ono'ono o loko la
Pukonakona ke kino la
 
Ha'ina mai ka puana la
Eia mai au o ka boy la
A o Laupahoehoe la
Kihikihi na po'ohiwi la
Here am I, the boy
From Laupahoehoe
Broad are my shoulders
Husky is my body
 
I don't mind climbing the cliffs
And going down the slopes
To the stream I go
For the fresh water fish
 
In a canoe I paddle
Out in the surging sea
There is nothing I fear
Over the waves of the sea
 
I return to my home
And eat big fingers of poi
I fill my opu
To keep my body healthy
 
Thus ends my story
Of myself, the boy
From Laupahoehoe
With broad shoulders