Makalapua (The Opening Flower) - Traditional

 

`O makalapua ulu mähiehie
`O ka lei o Kamaka`eha
No Kamaka`eha ka lei nä Li`a wähine
Nä wähine kïhene pua
 
Hui:
E lei ho`i, e Lili`ulani e
E lei ho`i, e Lili`ulani e
 
Ha`iha`i pua kamani (pauku) pua ki
I lei (ho`owehi) wehi no ka wahine
E walea ai ka wao kele
I ka liko io Maunahele
 
Lei Ka`ala i ka ua o ka naulu
Ho`olu`e iho la i lalo o Hale`au`au
Ka ua lei koko `ula i ke pili
I pilia ka mau`u nene me ke kupukupu
 
Lei aku la i ka hala o Kekele
Na hala moe ipo o Malailua
Ua maewa wale i ke oho o ke kawelu
Na lei Kamakahala o ka ua Wa`ahila
The sweetest and most fragrant flowers of the garden
For the lei of Kamaka`eha
The goddesses of the forest weave a lei for Kamaka`eha
The ladies with baskets of flowers
 
Chorus:
Here is your lei, o Lili`ulani
Here is your lei. o Lil`ulani
 
Kamani leaves entwined with ti flowers
A lei to beautify the fair Lili`u
One who loves the beauteous and fragrant uplands
Where bud the flowers at Maunahele
 
Ka`ala wears a lei of rain and showers
Pouring down on Hale'au'au
Rainbow mist that is a lei on pili grass
Where nene grass grows close to kupukupu ferns
 
Wearing a lei of hala fruit of Kekele
Hala of Malailua that lovers dream of
Swaying freely amid kawelu grasses
Kamakahala flower leis of Wa`ahila rain