Nani Ko`olau - Traditional

 
 
Nani Ko`olau a he pö anu
Ka `iniki welawela o ka Makasila
I laila käua i walea ai
Me ka wai o ka `ülala e hö
 
 
A hiki käua i Nu`uanu
A inu i ka wai o Silosila
I laila käua i hi`olani ai
Me ka wai o ka pali Ko`olau
 
 
I laila aku wau i ka pö nei
Ua pa`a ko puka i ka laka `ia
Wehe aku au he `ole e ka hemo
Me ka wai o ka `ülala e hö
 
 
Ha`ina `ia mai ana ka puana
Ku`u hoa o ka nani o ke Ko`olau
Me `oe ho`i au ho`oipo ai
Me ka wai o ka `ülala e hö
 
The beautiful Ko`olaus and a cold night
I feel the sting of the Makasila wind
We passed away the time
With the waters of song
 
 
We came to Nu'uanu
And drank the waters of Silosila
There we rested pleasantly
With the waters from the Ko'olau cliffs
 
 
I was there last night
Your door was locked
I could not open it
With the waters of song
 
 
Tell the refrain
My friend in the beauty of the Ko'olau
I was with you in sweet love
With the waters of song