Pa'ahana (Busy) - traditional

 
He inoa keia no Pa'ahana
Kaikamahine noho kuahiwi
Mele he inoa no Pa'ahana
 
Na'u i noho aku ia wao kele
Ia uka 'iu'iu Wahiawa
Mele he inoa no Pa'ahana
 
'Opae 'oeha'a o ke kahawai
'O ka hua o ke kuawa ka'u 'ai ia
Mele he inoa no Pa'ahana
 
Mai kuhi mai 'oe ka makuahine
A he pono keia e noho nei
Mele he inoa no Pa'ahana
 
'O kahi mu'umu'u pili i ka 'ili
'O ka lau la'i ko'u kapa ia
Mele he inoa no Pa'ahana
 
Pilali kukui kau la'au
Lau o ke pili ko'u hale ia
Mele he inoa no Pa'ahana
 
I hume iho au ma ka puhaka
I nalo iho ho'i kahi hilahila
Mele he inoa no Pa'ahana
 
I ho'i iho ho'i au e pe'e
'Ike 'e 'ia mai e ka 'enemi
Mele he inoa no Pa'ahana
 
Lawa 'ia aku au a i Manana
Maka'ika'i 'ia e ka malihini
Mele he inoa no Pa'ahana
 
Ha'ina 'ia mai ana ka puana
He mele he inoa no Pa'ahana
Mele he inoa no Pa'ahana
 
This is a name song for Pa'ahana
The girl who lived in the hills
Namesong for Pa'ahana
 
I lived in the rain forests in
The distand uplands of Wahiawa
Namesong for Pa'ahana
 
Clawed shrimps of the streams and
Guava fruits my food
Namesong for Pa'ahana
 
Don't think about the mother
I live here and am glad
Namesong for Pa'ahana
 
A single mu'umu'u clings to my skin
My blankets are ti leaves
Namesong for Pa'ahana
 
Kukui gum on the trees
And pili grass my home
Namesong for Pa'ahana
 
I bind my loins
And hide my private parts
Namesong for Pa'ahana
 
I came and hid but was
Seen by the enemy
Namesong for Pa'ahana
 
I was taken to Manana
And visited by strangers
Namesong for Pa'ahana
 
Tell the refrain
A song, a name for Pa'ahana
Namesong for Pa'ahana