Tutu (Granny) - Queen Lili`uokalani

 

Aia i Ka`ala`ala`a
Ku`u wahi kupuna wahine
Ua nui kona mau la
'O ka noho `ana i ke ao nei
 
 
 
Kana hana i ke kakahiaka
`O ka wehei ka Paipala nui
Ki`i aku la i na maka aniani
A penei e kau ai
 
 
 
Hui:
E aloha kakou iaia
E malama kakou is tutu
E ho`ano kakou iaia
Ko kakou kupuna wahine
 
 
 
A kau mai i ke ahiahi
Ho`omakaukau e pule
Ki`i aku la i na maka aniani
Auwe! ua nalowale
 
 
 
Aia i ka lae
I ka lae kahi kau ai
Ua poina loa `ia
I luna i ka lae
There at Ka`ala`ala`a
My little grandmother
Many are her days
Living in this world
 
 
 
Her first act in the morning
To open the big Bible
Get her glasses
And put them on this way
 
 
 
Chorus:
We love her
We care for tutu
We honor her
Our grandmother
 
 
 
When evening comes
Preparing for devotion
Looking for her glasses
Auwe! disappeared
 
 
 
There on her forehead
Placed on her forehead
Quite forgotten
High on her forehead