Wahine Holo Lio - Chant for Queen Emma

 

He wahine holo lio `oe la
Maluna O Kina`u lio la
 
 
Ahe lio hula haole la
Pau na holo ewalu la
 
 
*(Ahe lio hula hau`oli la
Pau na holo `elua)
 
 
E kuene pono iho ana la
A i pa`a pono ke kaula waha la
 
 
Ka pi'ina ao Maemae la
Kowelo kou lipine la
 
 
Maluna o ka lio huapala la
Oni ana o Emalani la
 
 
E luana na kanaka la
I ka poli a`o Polihale la
 
 
I ke kula o Kaukeano la
Ano wale mai ke aloha la
 
 
Hi`ialo nau e Kekela la
Milimili na Kauka Luka la
 
 
Maluna o ka lio huapala la
Oni ana o Emalani la
 
 
Ha`ina mai ka puana la
No Emalani he inoa la
 
 
You are a lady who likes to ride
On your horse named Kina'u
 
 
This horse does a strange dance
Called the figure eight step
 
 
*(Such a happy, prancing horse
Executing the 2-step)
 
 
All was fitted well
So the reins could be pulled well
 
 
Going up to Maemae
Your ribbon flutters in the breeze
 
 
On the handsome horse
Emma is moving
 
 
The people are passing the time
In the bosom of Polihale
 
 
Upon the plain of Kaukeano
Love was reverently received
 
 
One to be lovingly carried by you, Kekela
Caressed by Doctor Rooke
 
 
On the handsome horse
Emma is moving
 
 
The story is told
To honor the name of Queen Emma