Wähine `Ilikea - by Rev. Dennis Kamakahi

 

 

Source: Translation by Leina'ala Heine Copyright Rev. Dennis Kamakahi

Hui:
Pua kalaunu ma ke kai
Noho Noliwai
Wähine `ilikea i ka poli 'o Moloka'i
'O ka heke e
 
 
Nani wale nö nä wailele `uka
`O Hina 'o Hähä `o Mo`oloa
Na wai `ekolu i ka uluwehiwehi
`O Kamalö i ka malie
 
 
 
Nani wale nö ka `äina Hälawa
Home ho`okipa a ka malihini
`Äina uluwehi i ka noe 'ahiahi
Ua lawe mai ka makani Ho`olua
Chorus:
Crown flower by the sea
Sits Noliwai
Fair skinned woman in the bosom of Moloka'i
Is the best
 
 
 
Beautiful waterfalls of the upland
Hina, Hähä and Mo'oloa
The three waters in the verdant overgrowth
Of Kamalo, in the calm
 
 
 
Beautiful is the land, Halawa
Hospitable home to the newcomers
Land that is verdant, in the mist of the evening
Brought by the wind of Ho`olua