Wai O Punalau (Waters of Punalau) - by Eliza Holt & David Nape

 
Malihini ko'u 'ike 'ana
I ka nui pono o ka mana'o
'Oka honehone mai a ka wai
Wai po'ai 'olu o Punalau
 

Hui:

Lipolipo ko wai o Punalau
Wai ho'ohihi aka malihini
Ku'u aku ilaila ku'upau
Nehe 'olu ika noe hali'i
 
 
Powehi 'oe ke 'ike aku
Nolu ehu luhe i ka palai
'Au'au i ka wai kaulana
Wai po'ai 'olu o Punalau
As a stranger I beheld
The object that broadens the mind
The soft murmuring of the waters
That gently swirl around Punalau
 

Chorus:

Dark is the water of Punalau
It is a pool that delights visitors
As it gushes and rushes forth
And gently whispers in the spreading mist
 
 
It appears misty
In its surroundings of drooping ferns
One can bathe in this famous water
That gently swirls around Punalau